02.04 Yadichinma Ukoha-Kalu - Other Worldly, 2016
02.04 Yadichinma Ukoha-Kalu
Other Worldly
2016
Acrylic on canvas

104 x 91.5cm


© Copyright 2023, STEVENSON. All rights reserved.
Subscribe | Follow us   STEVENSON on Twitter STEVENSON on Facebook STEVENSON on Instagram