- Yakhongozela, 2018
Yakhongozela
2018
Ribbon on canvas

130 x 130cm


© Copyright 2023, STEVENSON. All rights reserved.
Subscribe | Follow us   STEVENSON on Twitter STEVENSON on Facebook STEVENSON on Instagram