Cape Town

8 December 2016 - 21 January 2017
Nicholas Hlobo
Sewing Saw
Zophalala futhi
Zophalala futhi
Zophalala futhi (detail)
Zophalala futhi (detail)
Intsimbi edlezinye
Intsimbi edlezinye
Uvuko
Uvuko
Uvuko (detail)
Uvuko (detail)
Qina ntokazi
Qina ntokazi
Umbhexeshi
Umbhexeshi
Umbhexeshi (detail)
Umbhexeshi (detail)
Wothini sakukhala isigodlo
Wothini sakukhala isigodlo
Obangulwa ngubani xa equlungene kangaka
Obangulwa ngubani xa equlungene kangaka
Obangulwa ngubani xa equlungene kangaka
Obangulwa ngubani xa equlungene kangaka
Ungazixhoma xa uthanda futhi udidekile
Ungazixhoma xa uthanda futhi udidekile
Uphumlile
Uphumlile
Uphumlile (detail)
Uphumlile (detail)
24 million light years
24 million light years