Cape Town

30 November 2017 - 13 January 2018
Portia Zvavahera
Take Me Deeper
Cover Me
Cover Me
Ndakukurwa (Something Is Taking Me)
Ndakukurwa (Something Is Taking Me)
Onaiwo Vana Vangu (Watch over My Kids)
Onaiwo Vana Vangu (Watch over My Kids)
Mumaoko II (In Your Hands)
Mumaoko II (In Your Hands)
Zvakandivinga Muchadenga (Air Spirit Bird)
Zvakandivinga Muchadenga (Air Spirit Bird)
My Spirit with You
My Spirit with You
Zvandiswededza (It Has Drawn Me Closer)
Zvandiswededza (It Has Drawn Me Closer)
Entangled
Entangled
Kuzvarwa Patsva (Rebirth)
Kuzvarwa Patsva (Rebirth)
Murudo (Love)
Murudo (Love)
Ngatipfeke Tese (Let’s Do It Together)
Ngatipfeke Tese (Let’s Do It Together)
Mukatikati (Deeper and Deeper)
Mukatikati (Deeper and Deeper)