Cape Town

17 June - 5 August 2023
Portia Zvavahera
Pane rima rakakomba
Pane rima rakakomba [1] (There's too much darkness)
Pane rima rakakomba [1] (There's too much darkness)
Gonzo wavingei
Gonzo wavingei
Nhai shiri waitasei nyanga?
Nhai shiri waitasei nyanga?
Pane rima rakakomba [2] (There's too much darkness)
Pane rima rakakomba [2] (There's too much darkness)
Hauvatore (You cannot take them)
Hauvatore (You cannot take them)
Ndirikukuona (I'm watching you)
Ndirikukuona (I'm watching you)
Abatwa
Abatwa