Mame-Diarra Niang

Current

Previous

21 August - 20 September 2017
Mame-Diarra Niang Black Hole

21 April - 2 June 2016
SEX

4 June - 18 July 2015
Nine Artists

2015
Mame-Diarra Niang Metropolis

18 September - 31 October 2014
Mame-Diarra Niang At The Wall

2013
Mame-Diarra Niang Sahel Gris

2014
Mame-Diarra Niang Ethéré