Cape Town

5 November - 5 December 2020
Portia Zvavahera
Ndichasvika Rinhi Ndionekwe
Installation view
Ndichasvika Rinhi Ndionekwe
Installation view
Installation view
Ndichasvika Rinhi Ndionekwe
Installation view
Installation view
Ndichasvika Rinhi Ndionekwe
Installation view
Installation view
Ndichasvika Rinhi Ndionekwe
Installation view
Installation view
Ndichasvika Rinhi Ndionekwe
Installation view
Installation view
Ndichasvika Rinhi Ndionekwe
Installation view